ბაგრატიონის (ორი) ადმინისტრაციული ერთეული

უბნის დასახელება

ბაგრატიონის (ორი) ადმინისტრაციული ერთეული

მოსახლეობის რაოდენობა

23 000

სერვისცენტრის მისამართი

ი. ჭავჭავაძის N 75

სერვისცენტრის მენეჯერი

ედნარ მამულაიშვილი - ტელ: 595-85-15-60 / (0422) 27-39-43
ინფრასტრუქტურული პროექტები
ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები
ყოველკვირეული შეხვედრები მერთან
საუბნო კავშირი

ინფრასტრუქტურული პროექტები