ბაგრატიონის (ერთი) ადმინისტრაციული ერთეული

უბნის დასახელება

ბაგრატიონის (ერთი) ადმინისტრაციული ერთეული

მოსახლეობის რაოდენობა

25 000

სერვისცენტრის მისამართი

ი. ჭავჭავაძის ქ. N 75

სერვისცენტრის მენეჯერი

ირაკლი მანჯგალაძე - ტელ: 599625888
ინფრასტრუქტურული პროექტები
ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები
ყოველკვირეული შეხვედრები მერთან
საუბნო კავშირი

ინფრასტრუქტურული პროექტები