ჯავახიშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

უბნის დასახელება

ჯავახიშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

მოსახლეობის რაოდენობა

17 500

სერვისცენტრის მისამართი

ი. ჯავახიშვილის N 70

სერვისცენტრის მენეჯერი

ზვიად ცისკარიძე - ტელ: 599-52-17-53 / (0422) 24-63-31
ინფრასტრუქტურული პროექტები
ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები
ყოველკვირეული შეხვედრები მერთან
საუბნო კავშირი

ინფრასტრუქტურული პროექტები