გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციული ერთეული

უბნის დასახელება

გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციული ერთეული

მოსახლეობის რაოდენობა

5 100

სერვისცენტრის მისამართი

აფსაროსის გზატკეცილის III შესახვევი №22

სერვისცენტრის მენეჯერი

გია თევთიძე - ტელ: 568-30-01-19
ინფრასტრუქტურული პროექტები
ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები
ყოველკვირეული შეხვედრები მერთან
საუბნო კავშირი

ინფრასტრუქტურული პროექტები