ჯავახიშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-04-15

დასრულების თარიღი: 2019-03-31

"ხელმისაწვდომი საცხოვრისის" მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს


"ხელმისაწვდომი საცხოვრისის", ე.წ. "იაფი სახლის" მშენებლობა აქტიურად მიმდინარეობს. პროექტის ფარგლებში შენდება ორი ხუთსართულიანი მრავალბინიანი კორპუსი, რომელიც 40 ოჯახზე იქნება გათვლილი. საკრებულოს მიერ კრიტერიუმების დამტკიცების შემდეგ დაიწყება განაცხადების მიღება, რის შესახებაც ბათუმის მერია გაავრცელებს ინფორმაციას. “ხელმისაწვდომი საცხოვრისის“ მშენებლობა მიმდინარე წლის აპრილში განახლდა და 2019 წელს დასრულდება. პროექტის ღირებულება 2 349 999,00 ლარს შეადგენს. 2019 წელს დაგეგმილია კიდევ 2 დამატებითი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა.