ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-17

დასრულების თარიღი: 2019-01-17

წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის გამორეცხვა


შპს "ბათუმის წყალმა" მაქაცარიას ქუჩაზე წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის გამორეცხვითი სამუშაოები შეასრულა.