ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-02-06

დასრულების თარიღი: 2019-02-06

წყალარინების სისტემის შეცვლა


შპს "ბათუმის წყალის" მორიგე ჯგუფებმა შავშეთის ქ. #52-ში დაზიანებული წყალარინების მილის რეაბილიტაციის სამუშაოები შეასრულეს.