ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-03-10

დასრულების თარიღი: 2019-03-14

წყალარინების სისტემის რეცხვა


შპს "ბათუმის წყალი" ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე წყალარინების სისტემის გამართულად ფუნქციონირებისთვის რეგულარულად რეცხავს ცენტრალიზებულ და სააბონენტო ქსელს. გარეცხვების დროს ხდება სისტემაში ჩაშვებული ცხიმებისა, თუ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ამოღება.