გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-12-05

დასრულების თარიღი: 2018-12-05

წყალარინების საწნეო ქსელის შეცვლა


სარფის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიცვალა დაზიანებული წყალარინების საწნეო ქსელი. სამუშაოები შპს „ბათუმის წყალის“ მორიგე ჯგუფებმა შეასრულა.