თამარის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-04-22

დასრულების თარიღი: 2019-04-22

წყალარინების ქსელის შეცვლა


ამორტიზირებული წყალარინების ქსელის შეცვლა და აბონენტის წყალარინების ახალ ქსელზე გადართვის სამუშაოები შესრულდა ტბეთის N6-ში. სამუშაოები შპს "ბათუმის წყალის" მორიგე ჯგუფებმა შესრულა.