თამარის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-02-10

დასრულების თარიღი: 2019-02-10

წყალარინების ქსელის შეცვლა


თამარის დასახლებაში, თამარ მეფის გზატკეცილზე #3-ის მიმდებარედ შეიცვალა ამორტიზირებული წყალარინების ქსელი. სამუშაოები შპს "ბათუმის წყალმა" შეასრულა.