ბაგრატიონის (ორი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-12-01

დასრულების თარიღი: 2018-12-01

წყალარინების ქსელის შეცვლა


შპს „ბათუმის წყალის“ მორიგე ჯგუფებმა, ბაგრატიონის ქ#97-ის მიმდებარედ, განახორციელა ამორტიზირებული წყალარინების ქსელის შეცვლა.