აღმაშენებლის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-03-25

დასრულების თარიღი: 2019-03-25

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია


შპს "ბათუმის წყალმა" მესხეთის ქუჩაზე #30-ში  ამორტიზირებული წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები აწარმოა.