ჯავახიშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-11

დასრულების თარიღი: 2019-01-11

წყალარინების ახალ ქსელზე გადართვა


ჯავახიშვილის I და II შესახვევების წყალარინების ახალ ქსელზე გადართვის სამუშაოები დასრულდა. პარალელურად, განხორციელდა ჯავახიშვილის წყალარინების ქსელის გარეცხვითი სამუშაოები.