ბაგრატიონის (ორი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-11-29

დასრულების თარიღი: 2018-11-29

წყალარინების ახალ ქსელზე გადართვა


ვაჟა-ფშაველას ქ#114-108ის მიმდებარედ, მოხდა აბონენტების ახალ წყალარინების ქსელზე გადართვა და ძველი ქსელის გაუქმება. სამუშაოები შპს „ბათუმის წყალმა“ შეასრულა.