ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-12-10

დასრულების თარიღი: 2018-12-10

უსახური ჯიხურების და დახლების გატანა


ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე, კერძოდ ეშმაკის ბორბალის მიმდებარედ, მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფის მიერ, შპს „სანდასუფთავების“ სამსახურთან ერთად მოხდა უსახური ჯიხურების და დახლების გატანა.