ჯავახიშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-06-20

დასრულების თარიღი: 2018-06-29

#შეკეთდა მინისტადიონი გენ. ასლან აბაშიძის 15თან


ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში , შეკეთდა მინისტადიონი გენ. ასლან აბაშიძის 15 ნომერთან. მოხდა ფეხბურთის კარის ბადეების შეცვლა და კალათბურთის ფარის გაკეთება.