ბაგრატიონის (ერთი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-08-07

დასრულების თარიღი: 2018-08-13

#შეკეთდა მინი სტადიონი


ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა, შეკეთება-მოწყობის სამუშაოების ფარგლებში , შეკეთდა მინი სტადიონი ბესიკის 42 -ში. გამოიცვალა ფეხბურთის კარის და კალათბურთის ფარის ბადეები, გამოიცვალა სტადიონის განათების ნათურა.