ჯავახიშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-02-20

დასრულების თარიღი: 2019-02-20

სანიაღვრე სისტემის გარეცხვა


შპს "ბათუმის წყალის" მობილურმა ჯგუფებმა ჯავახიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის გარეცხვის სამუშაოები შეასრულა.