ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-19

დასრულების თარიღი: 2019-01-20

სანიაღვრე სისტემის გამორეცხვა


შპს "ბათუმის წყალის" მორიგე ჯგუფებმა  სერგი მესხის ქუჩაზე მიმდინარე რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში, სანიაღვრე სისტემის გამორეცხვითი სამუშაოები შეასრულა.