ბაგრატიონის (ორი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-02-08

დასრულების თარიღი: 2019-02-10

სანიაღვრე ქსელის მოწყობა


შპს "ბათუმის წყალის" მობილურმა ჯგუფებმა ლერმონტოვის ქუჩაზე #107-ის მიმდებარედ სანიაღვრე ქსელის მოწყობის სამუშაოები შეასრულა. სამუშაოების ფარგლებში მოეწყო სანიაღვრე წყლების შემკრები სანიაღვრე ცხაურები.