ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-20

დასრულების თარიღი: 2019-01-20

სანიაღვრე ცხაურის შეცვლა


ერისთავის ქუჩაზე შეიცვალა დაზიანებული სანიაღვრე ცხაური. სამუშაოები შპს "ბათუმის წყალმა" შეასრულა.