თამარის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-26

დასრულების თარიღი: 2019-01-26

სანიაღვრე ცხაურის გადახურვა


შპს "ბათუმის წყალმა" თამარის დასახლებაში გადახურა სანიაღვრე ცხაური.