კახაბრის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-02-04

დასრულების თარიღი: 2019-02-04

სანიაღვრე ცხაურის გადახურვა


შპს "ბათუმის წყალმა" კახაბრის ქ.#38-ში გადახურა ღია სანიაღვრე ცხაური.