გონიო-კვარიათის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-31

დასრულების თარიღი: 2019-01-31

სანიაღვრე ცხაურის გადახურვა


გენერალ აბაშიძის ქ.#123-ში გადაიხარა სანიაღვრე ცხაური. სამუშაოები შპს "ბათუმის წყალმა" შეასრულა.