თამარის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-12-19

დასრულების თარიღი: 2018-12-19

სანიაღვრე ცხაურის გადახურვა


მაჭავარიანის ქუჩაზე გადაიხურა სანიაღვრე ცხაური.