კახაბრის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-03-06

დასრულების თარიღი: 2019-03-06

სანიაღვრე ცხაურების მოწყობა


შპს "ბათუმის წყალმა" მუსხელიშვილის ქუჩაზე სანიაღვრე ცხაურების მოწყობის სამუშაოები შეასრულა.