მწვანე კონცხის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-06-01

დასრულების თარიღი: 2019-06-01

სანიაღვრე ცხაურების გაწმენდა


შპს "ბათუმის წყალმა" ბაღის ქუჩაზე სანიაღვრე ცხაურების გაწმენდითი სამუშაოები ჩაატარა.