კახაბრის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-06-01

დასრულების თარიღი: 2019-06-01

სანიაღვრე ჭების გაწმენდა


შპს "ბათუმის წყალმა" ფრიდონ ხალვაშის მე-9 ჩიხში სანიაღვრე სისტემის გაწმენდითი სამუშაოები ჩაატარა.