ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-03-05

დასრულების თარიღი: 2019-03-05

სანიაღვრე არხების გაწმენდა


შპს "ბათუმის წყალმა" აფხაზეთის დასახლებაში სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები ჩაატარა.