კახაბრის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-26

დასრულების თარიღი: 2019-01-26

სანიაღვრე არხების გაწმენდა


თოდოგაურის დასახლებაში "ბათუმის წყალის" მობილურმა ჯგუფებმა სპეცტექნიკის მეშვეობით სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები ჩაატარეს.