ჯავახიშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-11-02

დასრულების თარიღი: 2018-11-02

სანიაღვრე არხების გაწმენდა


შპს "ბათუმის წყალმა" ყოფილი ხოცკომბინატის ტერიტორიაზე სპეცტექნიკის მეშვეობით სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები ჩაატარა.