რუსთაველის ადმინისტრაციული ერთეული

დასრულებული

დაწყების თარიღი: 2019-06-13

დასრულების თარიღი: 2019-07-13

ქალაქის ქუჩების მოწესრიგება გრძელდება


ქალაქის ქუჩების მოწესრიგება გრძელდება. ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფმა უკანონო გარევაჭრობის, გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო პირობების დარღვევისა და საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის თვითნებური შეზღუდვის ფაქტები გამოავლინა და შესაბამისი რეაგირება მოახდინა.