ხიმშიაშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-04-27

დასრულების თარიღი: 2019-04-27

ნურის და არდაგანის ტბის გეგმიური გაწმენდითი სამუშაოები


შპს "ბათუმის წყალის" მობილურმა ჯგუფმა ნურის და არდაგანის ტბებზე გეგმიური გაწმენდითი სამუშაოები შეასრულა.