ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-10-28

დასრულების თარიღი: 2018-10-30

ნაჭყებიას ქუჩაზე სანიაღვრე არხი მოეწყო


 ნაჭყებიას ქუჩაზე მოეწყო სანიაღვრე არხი და ჭები. სამუშაოები შპს "ბათუმის წყალმა" შეასრულა.