რუსთაველის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-10-09

დასრულების თარიღი: 2018-10-09

მონიტორინგი რუსთაველის ადმინისტრაციულ ერთეულში


მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფი აგრძელებს უკანონო გარე ვაჭრობის, აბრის განთავსების, გარე რეკლამის, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის ფაქტების გამოავლენას. დღეს, რუსთაველის ადმინსტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილ დარღვევებზე მოხდა შესაბამისი რეაგირება გაფრთხილების სახით. ასევე შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი.