ჯავახიშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-21

დასრულების თარიღი: 2019-01-21

მონიტორინგი ჯავახიშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში


მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფმა ჯავახიშვილის ქუჩა N80-ის მიმდებარე ტერიტორია უკანონო გარე ვაჭრობისგან გაათავისუფლეს. აქვე გაცნობებთ, რომ მონიტორინგის ჯგუფები ყოველდღე განაგრძობენ მორიგეობას მსგავსი ფაქტების აღსაკვეთად.