ჯავახიშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-10-10

დასრულების თარიღი: 2018-10-10

მონიტორინგი ჯავახიშვილი ადმინისტრაციულ ერთეულში


ჯავახიშვილის ადმინსტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი იქნა უკანონო გარე ვაჭრობის, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის თვითნებურად შეზღუდვის (მათ შორის, ქუჩის თვითნებურად გადათხრა და გადათხრის ადგილის პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანის გარეშე მიტოვება) ფაქტები, რაზეც მოხდა შესაბამისი რეაგირება გაფრთხილების და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის სახით.