ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

დასრულებული

დაწყების თარიღი: 2019-07-08

დასრულების თარიღი: 2019-07-08

მონიტორინგი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე


მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფი, შპსსანდასუფთავებისსამსახურთან ერთად, განაგრძობს, გოგებაშვილის ქუჩაზე, ანბანის კოშკისა და ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე უკანონოდ განთავსებული, უსახური ჯიხურების, დახლების, მაცივრების და ველოსიპედებისაგან გათავისუფლებას.