ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-21

დასრულების თარიღი: 2019-01-21

მონიტორინგი ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციულ ერთეულში


მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მანდარინით მოვაჭრეები გოგოლის ქუჩიდან გადაყვანილი იქნა გოგოლის ქუჩაზე, მეტრო ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე.