აეროპორტის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-06-18

დასრულების თარიღი: 2018-06-22

#მოიხატა საგზაო უსაფრთხოების ნიშნები


აეროპორტის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კერძოდ ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მოიხატა უსაფრთხოების ნიშნები.