რუსთაველის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-07-23

დასრულების თარიღი: 2018-07-31

#მოიხატა ქვეითთა გადასასვლელი


რუსთაველის ადმინისტრაციულ ერთეულში, კერძოდ ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მოიხატა ქვეითთა გადასასვლელები