ძველი ბათუმის ადმინისტრაციული ერთეული

დასრულებული

დაწყების თარიღი: 2019-10-16

დასრულების თარიღი: 2019-10-16

მარჯანიშვილის ქუჩაზე ხე-მცენარეები დაირგო


()იპბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურიაქტიურად აგრძელებს ქალაქის სხვადასხვა მონაკვეთში დარგვით სამუშაოებს. დღეს მარჯანიშვილის ქუჩაზე 29 ძირი ხე-მცენარე ( 13 ძირი ტუია სმარაგდა და 16 ძირი კალისტემონი) დაირგო.

  მიმდინარე წელს ეტაპობრივად გაგრძელდება ქუჩების მასშტაბური გამწვანება.