ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-12-11

დასრულების თარიღი: 2018-12-11

მაიაკოვსკისა და იოსელიანის ქუჩები გათავისუფლდა გარემოვაჭრეებისგან.


მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფის მიერ მანდარინით მოვაჭრეები მაიაკოვსკისა და იოსელიანის  ქუჩიდან გადაყვანილი იქნა გოგოლის ქუჩაზე, მეტრო ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აქვე გაცნობებთ, რომ მონიტორინგის ჯგუფები ყოველდღე განაგრძობენ მორიგეობას მსგავსი ფაქტების აღსაკვეთად.