რუსთაველის ადმინისტრაციული ერთეული

მერთან შეხვედრები

დაწყების თარიღი: 2018-09-26

დასრულების თარიღი: 2018-09-26

ლაშა კომახიძის შეხვედრა რუსთაველის ადმინისტრაციულ ერთეულში


- გორგილაძის ქ. N54/62:
✔️საცხოვრებელ სახლზე შეიცვალა დაზიანებული წყალშემკრები მილები, ხოლო სადარბაზოს კარები ჩაისმება მიმდინარე წლის ბოლომდე.

- ფარნავაზ მეფის ქ. N105:
✔️საცხოვრებელი სახლის სარდაფში კომუნალური სისტემის შესაცვლელად ამხანაგობას არ მოუმართვას მერიისთვის თანადაფინანსების პრინციპით პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად, რის შესახებაც განემარტათ. წყალშემკრები მილები შეკეთდება ოქტომბერში.

- მელიქიშვილის ქ. N10:
✔️საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა განხორციელდება ოქტომბერში.

- ტბ. აბუსერიძის ქ. N1:
✔️საცხოვრებელი სახლის ეზოში მდებარე სპორტულ მოედანზე შეკეთდა ბადე.

- გორგილაძის ქ. N86ა:
✔️სახლი ავარიულია, მერიის დაკვეთით უტარდება გეოდეზია, რის შემდეგაც დასკვნის შედეგების გათვალისწინებით, განისაზღვრება პრობლემის გადასაჭრელად გასატარებელი ღონისძიებები.

- ხიმშიაშვილის ქ. N8:
✔️სახლი ავარიულია, მერიის დაკვეთით ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს მიერ ტარდება საექსპერტო შემოწმება. დასკვნის შედეგების გათვალისწინებით განისაზღვრება პრობლემის გადასაჭრელად გასატარებელი ღონისძიებები.

- მეტაქსას ქ. N10-ჭავჭავაძის ქ. N70:
✔️სახლი ავარიულია, მერიის დაკვეთით ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს მიერ ტარდება საექსპერტო შემოწმება. დასკვნის შედეგების გათვალისწინებით განისაზღვრება პრობლემის გადასაჭრელად გასატარებელი ღონისძიებები.

- გორგილაძის ქ. N25:
✔️საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში დაზიანებული ვიტრაჟების შეცვლა ხდება ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამით თანადაფინანსების პრინციპით. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მზად არის, მაგრამ ამხანაგობის მიერ არ მომხდარა თანადაფინანსების თანხის შეგროვება, რის შესახებაც ამხანაგობას დამატებით განემარტა. წყალშემკრები მილები შეკეთდება უახლოეს დღეებში.

- გრიბოედოვის ქ. N8:
✔️საცხოვრებელი სახლის სახურავის შეცვლა ხდება ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამით თანადაფინანსების პრინციპით. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მზად არის, მაგრამ ამხანაგობის მიერ არ მომხდარა თანადაფინანსების თანხის შეგროვება, რის შესახებაც ამხანაგობას დამატებით განემარტა.

- 26 მაისის ქ. N13:
✔️საცხოვრებელი სახლის ეზოში მდებარე სპორტულ მოედანს ჩაუტარდა სარემონტო სამუშაოები. წყალშემკრები მილები შეკეთდება ოქტომბერში.

- მელიქიშვილის ქ. N39:
✔️საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში დაზიანებული ვიტრაჟების შეცვლა ხდება ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამით თანადაფინანსების პრინციპით. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია მზად არის, მაგრამ ამხანაგობის მიერ არ მომხდარა თანადაფინანსების თანხის შეგროვება, რის შესახებაც ამხანაგობას დამატებით განემარტა. წყალშემკრები მილები შეიცვლება ოქტომბერში.

- გორგილაძის ქ. N105:
✔️საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში განათების სენსორები შეკეთდა, ატრაქციონების ადგილას კაუჩუკის საფარი დაიგება 2019 წელს.

- რუსთაველის უბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში განხორციელდა და მიმდინარეობს შემდეგი სამუშაოები:
✔️გრიბოედოვის ქ. N39-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
✔️მელიქიშვილის ქ. N24-26-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
✔️გორგილაძის ქ. N74-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის კომუნალური სისტემის შეცვლის სამუშაოები.
✔️ჯავახიშვილის ქ. N7-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობა.
✔️გორგასლის ქ. N141-143-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობა.
✔️გორგილაძის ქ. N26-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერის მოწყობა.
✔️გორგილაძის ქ. N82 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა და კომუნალური სისტემების მოწყობა.
✔️26 მაისის ქ. N40/90 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოს კეთილმოწყობა და კომუნალური სისტემების მოწყობა.
✔️გორგილაძის ქ. N95/101 საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში კარებისა და ელექტრონული საკეტების მოწყობა.
✔️ლერმონტოვის ქ. N8 საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში კარებისა და ელექტრონული საკეტების მოწყობა.
✔️მემედ აბაშიძის ქ. N53 საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში კარებისა და ელექტრონული საკეტების მოწყობა.
✔️გრიბოედოვის ქ. N28 საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში კარებისა და ელექტრონული საკეტების მოწყობა.
✔️მემედ აბაშიძის ქ. N57 საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში კარებისა და ელექტრონული საკეტების მოწყობა.
✔️გორგილაძის ქ. N54/62 საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში კარებისა და ელექტრონული საკეტების მოწყობა.
✔️ფარნავაზ მეფის ქ. N105 საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში კარებისა და ელექტრონული საკეტების მოწყობა.
✔️რუსთაველის ქ. N59 საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში კარებისა და ელექტრონული საკეტების მოწყობა.
✔️ახვლედიანის ქ. N14 საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში კარებისა და ელექტრონული საკეტების მოწყობა.
✔️ჯავახიშვილის ქ. N2ა საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოებში კარებისა და ელექტრონული საკეტების მოწყობა.
✔️ს. ხიმშიაშვილის ქ. N4-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში გარე განათების მოწყობა.
✔️ვ. გორგასალის ქ. N94-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში გარე განათების მოწყობა.
✔️გორგილაძის ქ. N80/2-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში გარე განათების მოწყობა.
✔️მ. აბაშიძის ქ. N63-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში გარე განათების მოწყობა.
✔️მელიქიშვილის ქ. N30-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში გარე განათების მოწყობა.
✔️გორგილაძის ქ. N51-53-53ა-ში მდებარე მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის ეზოში გარე განათების მოწყობა.
✔️ს. ხიმშიაშვილის ქ. N8 საცხოვრებელ სახლზე დაზიანებული აზბესტის ფურცლების ნაცვლად ლითონის პროფილური ფურცლის აკვრა.