ჯავახიშვილის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-12-20

დასრულების თარიღი: 2018-12-20

ჯავახიშვილის ქუჩა უნებართვო გარე მოვაჭრეებისაგან განთავისუფლდა


ჯავახიშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულში მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფმა, ჯავახიშვილის ქუჩა №67 და №69 კორპუსებს შორის ტერიტორია უნებართვო გარე მოვაჭრეებისაგან გაათავისუფლა.