ბონი-გოროდოკის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-09-05

დასრულების თარიღი: 2018-10-15

გოგოლის ქუჩაზე წყალარინების საწნევო მილი მოეწყო


გოგოლის ქუჩაზე წყალარინების 400 მმ საწნევო მილის მოწყობის სამუშაოები შესრულდა. აღნიშნული მილით, თამარის და ბარცხანის დასახლებების წყალარინების ქსელი ადლიის წყალარინების გამწმენდ  ნაგებობას დაუკავშირდება სატუმბი სადგურის მეშვეობით. 

სამუშაოები კომუნილური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტის მე-3 ფაზის ფარლებში განხორციელდა.