კახაბრის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-05-20

დასრულების თარიღი: 2019-05-20

ღია სანიაღვრე არხის გაწმენდა


შპს "ბათუმის წყალი" სპეცტექნიკის მეშვეობით ხახულის მე-2 შესახვევში ღია სანიაღვრე არხის გაწმენდით სამუშაოებს ასრულებს.