კახაბრის ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2019-01-27

დასრულების თარიღი: 2019-01-27

ღია სანიაღვრე არხის გაწმენდა


შპს "ბათუმის წყალმა" ზედა ღელეს ტერიტორიაზე ღია სანიაღვრე არხის გაწმენდითი სამუშაოები ჩაატარა.