ბაგრატიონის (ერთი) ადმინისტრაციული ერთეული

ქალაქის მოვლა-პატრონობის მიმდინარე ღონისძიებები

დაწყების თარიღი: 2018-10-16

დასრულების თარიღი: 2018-10-16

ფალავანდიშვილის ქუჩა გარემოვაჭრეებისგან გათავისუფლდა


მუნიციპალური სერვისების სააგენტოს მონიტორინგის ჯგუფმა ფალავანდიშვილის ქუჩის სავალი ნაწილი გარემოვაჭრეებისგან გაათავისუფლა.